สรุปการสัมมนาแนวทางการป้องกันการทุจริตภาคธุรกิจเอกชน เรื่อง "ก่อสร้างไทย หัวใจธรรมภิบาล"

01-crop 05-crop
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โดยคุณพิสิฐ พุฒิไพโรจน์ นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาแนวทางการป้องกันการทุจริตภาคธุรกิจเอกชน เรื่อง "ก่อสร้างไทย หัวใจธรรมภิบาล" เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2554 จัดโดย สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. ณ โรงแรมฟูราม่า จอมเทียน บีช พัทยา สมาชิกสามารถอ่านรายงานสรุปการสัมมนาตามเอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ)