วปท. ขอแนะนำนักกฎหมายพันธมิตรของ วปท.

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)  ขอแนะนำนักกฏหมายพันธมิตรของสมาคมฯ   คุณชำนาญ พิเชษฐพันธ์    ซึ่งเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง  เพื่อที่จะเป็นแหล่งบุคลากรที่สมาชิกจะได้ขอความรู้หรือคำปรึกษาทางด้านกฏหมาย ทั้งนี้ วปท. สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่