สรุปผลรายงานการประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกปีงบประมาณ 2555

รายงานสรุปผลการประชุมเรื่อง ประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกปีงบประมาณ 2555  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ จัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออก โดย คุณพิสิฐ พุฒิไพโรจน์ นายกสมาคมวปท. ได้สรุปผลการประชุม สมาชิกสามารถอ่านรายงานการประชุมตามเอกสารแนบได้ที่นี่ (เอกสารแนบ)