สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเรื่อง การจัดทำข้อเรียกร้องและข้อเสนอเปิดตลาดภายใต้ความตกลงการค้าบริการ ไทย-อินเดีย

ดร.กฤษกร เหลืองวิไล ผู้แทน วปท. ได้เข้าร่วมการจัดทำข้อเรียกร้องและข้อเสนอเปิดตลาดภายใต้ความตกลงการค้าบริการ ไทย-อินเดีย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ หอการค้าไทย  จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดผลการประชุมและเอกสารแนบได้ที่นี่ (สรุปผลรายงานการประชุม)