ความคืบหน้าแผนงานในการจ้างที่ปรึกษาประจำปีงบประมาณ 2555 ของ สพพ.

wowสมาชิกของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สามารถดูตารางความคืบหน้าในแผนงานในการจ้างที่ปรึกษาประจำปีงบประมาณ 2555 ของ สพพ. ในสถานะในแต่ละเดือนได้ที่  Login ส่วนเฉพาะของสมาชิก วปท. เท่านั้น