สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบปะคณะนักฑูตไทยและคณะธุรกิจประเทศลิเบีย

wowด้วยคุณวิทูร เจียมจิตต์ตรง อุปนายกงานต่างประเทศ และคณะทำงานต่างประเทศ ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมพบปะกับนักฑูตไทย และคณะธุรกิจประเทศลิเบีย เพื่อหารือในด้านธุรกิจ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร วสท. ทั้งนี้สมาชิก วปท. สนใจสามารถดาวน์โหลดรายชื่อนักธุรกิจลิเบีย และคณะกรรมการที่เข้าร่วมได้ที่นี่ (รายชื่อนักธุรกิจลิเบีย), (รายชื่อคณะกรรมการ วปท. และ อาษา)

libany 1 libany 2 libany 3
libany 4 libany 5 libany 6