Saturday, October 21, 2017
   
Text Size

Site Search

ขยายการรับสมัคร โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่4 Young Professional Forum 4

ด่วน ขยายการรับสมัครออกไปถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเรียนเชิญสมาชิกวปท. และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 Young Professional Forum 4 (YPF#4) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ ห้องประชุม Dipak C. Jain จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-935-6440, 02-949-0651, 02-934-5261 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตามเอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ) รับจำนวน 30 ท่านเท่านั้น 

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup