ระบบบริหารจัดการเอกสารก่อสร้าง (EDMS) และ Building Information Modeling (BIM)

ระบบบริหารจัดการเอกสารก่อสร้าง (EDMS) และ Building Information Modeling (BIM)

เส้นทางสู่การสร้างโครงการก่อสร้าง Fair Game และโปร่งใส

edms bim

 

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2566

เวลา 08.30 -16.30 น.

ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม The Emerald Hotel กรุงเทพฯ

รายละเอียดและกำหนดการ

ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://forms.gle/hbw2kgJeadvdZP7j8

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-949-0651