ขอเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการ

ขอเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการ


เรื่อง “Time to Disrupt, Managing construction document through EDMS

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
ณ ห้อง Lancaster 1-2 ชั้น 2 โรงแรม Lancaster ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

“ฟรี” รับจำนวนจำกัด

edms

>> Download ใบสมัคร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
โทร. 02-935-6440, 02-949-0651

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้เข้าอบรม EDMS