สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงาน FIDIC Asia Pacific Conference 2023

 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)

 เตรียมจัดงาน FIDIC Asia Pacific Conference 2023

"Engineering towards Net Zero"

เข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ ตั้งเป้าปี 2065 ไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น “ศูนย์” เตือนหากละเลยอีก 27 ปี น้ำจะท่วมกรุงเทพฯ 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ในฐานะตัวแทนประเทศไทย เตรียมจัดงานสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ระดับนานาชาติ ที่มีชื่อว่า FIDIC Asia Pacific Conference 2023 กับหัวข้อ  "Engineering towards Net Zero"   งานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายนนี้ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ซึ่งได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ตัวแทนภาครัฐ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาส ความท้าทาย และความสำเร็จในการทำงานที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะนำความรู้ที่ได้ไปร่วมกันผลิตผลงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2065 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน จาก 20 ประเทศ อาทิ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ รวมไปถึงออสเตรเลีย อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ฯลฯ

The Consulting Engineers Association of Thailand (CEAT), representing Thailand, is diligently preparing to host the prominent international environmental seminar known as the FIDIC Asia Pacific Conference 2023 with the theme ‘Engineering towards Net Zero’ scheduled to take place from November 26th to 28th at the Millennium Hilton Bangkok. This event aims to bring together engineering experts from the construction industry in Thailand and abroad, including government representatives and environmental stakeholders. They will engage in discussions and share insights regarding opportunities, challenges, and past successes in reducing greenhouse gas emissions. This valuable knowledge will serve as the foundation for crafting campaigns with the ultimate objective of achieving net zero emissions by 2065. Over 200 participants hailing from 20 different countries, such as Malaysia, Singapore, Indonesia, the Philippines, Australia, India, Bangladesh, Sri Lanka, Japan, Korea, China, etc. are expected to attend.