เทคโนโลยีสายสัญญาณ และมาตรฐานสากลสำหรับการออกแบบ และการใช้งานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เรียนเชิญสมาชิก วปท. และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ

"เทคโนโลยีสายสัญญาณ และมาตรฐานสากลสำหรับการออกแบบ และการใช้งานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล"

Sild furukawa Rev.2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 

ณ ห้อง EIT 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ถนนรามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------
ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่นี่ https://forms.gle/593GqJv5zWtYnqUb8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-935-6440, 02-949-0651

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น

รายชื่อผู้ลงทะเบียน 

furukawa