ขอกราบแทบพระบาท น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย