เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการอำนวยการ  สมาชิก  และเจ้าหน้าที่
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

 

เข้าสู่เว็บไซต์