CEAT GOLF #8 2022

CEAT GOLF #8 2022 Work Hard, Hit Harder

จัดโดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ

Shot Gun 12:30 น.

1 2 3
4 5 6
7 8 9

 

Link รูป CEAT GOLF #8 2022

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

ณ สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ

 หลุมที่  Link
1-1 hyperlink
1-2 hyperlink
2-1 hyperlink
2-2 hyperlink
3-1 hyperlink
3-2 hyperlink
4-1 hyperlink
4-2 hyperlink
5-1 hyperlink
5-2 hyperlink
6-1 hyperlink
6-2 hyperlink
7-1 hyperlink
7-2 hyperlink
8-1 hyperlink
8-2 hyperlink
9-1 hyperlink
9-2 hyperlink
10-1 hyperlink
10-2 hyperlink
11-1 hyperlink
11-2 hyperlink
12-1 hyperlink
12-2 hyperlink
13-1 hyperlink
13-2 hyperlink
14-1 hyperlink
14-2 hyperlink
15-1 hyperlink
15-2 hyperlink
16-1 hyperlink
16-2 hyperlink
17-1 hyperlink
17-2 hyperlink
18-1 hyperlink
18-2 hyperlink
งานเลี้ยงตอนเย็น hyperlink