CEAT GOLF #9 2023

CEAT GOLF #9 2023 Alway Play Against Youself

 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2566 

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566
ณ สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ

Shot Gun 12.30 น.

จัดโดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

​​​

Golf 1 Golf 2 Golf 3 Golf 4
Golf 5 Golf 6 Golf 7 Golf 8