หลักสูตร (Module 1) "การเลือกใช้สัญญา FIDIC โครงการก่อสร้างวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ"

หลักสูตร (Module 1) "การเลือกใช้สัญญา FIDIC โครงการก่อสร้างวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ"

FIDIC  8 9  AUG 67


✔️ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2567
✔️ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
✔️ ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/GkZjC8Gpd1Mru2fW6
✔️ *พิเศษ สำหรับผู้อบรมหลักสูตรนี้ จะได้รับหนังสือสัญญา FIDIC ฉบับแปลเป็นภาษาไทย (แบบมีลิขสิทธิ์) มีจำนวนจำกัด*

☎ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
02- 016-1427-8 , 065-936-0668 หรือ 1303 ต่อ 410-411