การวางแผนและบริหารโครงการด้วย Microsoft Project แบบมืออาชีพ

เสริมทักษะ และพัฒนาความรู้ 

หลักสูตร การวางแผนและบริหารโครงการด้วย Microsoft Project แบบมืออาชีพ

Silde   Microsoft Project

 

ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567
ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/4JuKSy79YVKYBY3t6

Poster   PPM Mircrosft Project Rev.0