โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8
FIDIC Future Leaders 8 (FFL#8)

FFL 8

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ FFL#8

FFL 8

ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

FIDIC Future Leaders 8 (FFL#8)

Admission Open for 2024 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 30 ท่าน

ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ 13 กรกฏาคม 2567 - 18 มกราคม 2568

ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค  กรุงเทพฯ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

โทร. 02-935-6440, 02-949-0651, 065-936-068

ลงทะเบียนได้ที่ ได้ที่ https://forms.gle/2atqvwqQdiC7WU1Z8

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่นี่ รายละอียดโครงการ