แนวทางการใช้ประโยชน์กับ Chat GPT

แนวทางการใช้ประโยชน์กับ Chat GPT เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาด้านบริหารงานก่อสร้าง

 Sild NetZero3

วันที่ 5 มิถุนายน 2567
ณ อาคาร วสท. ชั้น 4 ถนนรามคำแหง (วัดเทพลีลา)

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/9iXMmPq6X9B2Sn1W6

Poster Chat GPT Plus   ครั้งที่ 3