"เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ ด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการเอกสารโครงการ (EDMS)"

ขอเชิญสมาชิก วปท. และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการอบรมหัวข้อเรื่อง

poster  EDMS 67

"เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ ด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการเอกสารโครงการ (EDMS)"

⏰ วันที่12 มิถุนายน 2567
👉 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/J8bjyK4nJBpvyhgm7
☎ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 02-935-6440, 02-949-0651
(รับจำนวน 40 ที่เท่านั้น)

Grey and Black Clean Home Buying Timeline Real Estate Guide A4 Document (2)