ประชุมนานาชาติ FIDIC ASIA PACIFIC CONFERENCE 2023, BANGKOK

ด้วยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติ FIDIC ASIA PACIFIC CONFERENCE 2023, BANGKOK

ภายใต้ชื่อ “Engineering towards Net Zero"

ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566

ณ Millennium Hilton Bangkok

ทั้งนี้ขอเชิญสมาชิก วปท. หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และบุคคลภายนอก เข้าร่วมงานในครั้งนี้

สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ใน https://fidicasiapacific2023bangkok.com

ดาวน์โหลดรูปได้ที่นี่

1. https://drive.google.com/drive/folders/1xmtSRgFhu_RoyLAfd7V-5yrv81LFoMRK

2. https://drive.google.com/drive/folders/170qF42g3DnLdCxvhWdwVIRbijkZbpuyw?usp=sharing