ค้นหาสมาชิกสมาคมฯ ตามสาขาที่เชี่ยวชาญ

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย - CEAT has 293 registered members

Search criteria

Description
Quick Contact
2109
บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2109
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-612-9551
Primary Email: info@projectalliance.co.th
2110
บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2110
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-207-0568
Primary Email: thai@meinhardt.net
2113
บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2113
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-950-4374-5
Primary Email: qbic@qbic.co.th
2114
บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2114
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2936-6624-5
Primary Email: project@udc.co.th
Website: -
2115
บริษัท ซี โอ ยู จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2115
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2731-0555 ต่อ 200
Primary Email: m-e@cot.co.th
Website: www.cot.co.th
2116
บริษัท บีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2116
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-891-4808
Primary Email: admin@beacon.co.th
2117
บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2117
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 0-2973-0117-9
Primary Email: wdcg@wdcg.co.th
Website: -
2120
บริษัท พีเอสเอเอ คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2120
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: +66 0-2690-1520-4
Primary Email: psaa@psaa.co.th
2121
บริษัท วันแมเนจเม้นท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2121
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-664-1555
Primary Email: one-m@onemanagement.co.th
2122
บริษัท ซีวิล เทค ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2122
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-941-7529-31
Primary Email: ctc.hq@civiltechdesign.com
2123
บริษัท พรอพเพอร์ติสท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2123
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-316-1325
Primary Email: contact@propertist.co.th
2124
บริษัท เอนไลต์เทน โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2124
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-712-3770
Primary Email: jettasit.s@enlighten.co.th
2125
บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2125
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-333-3222
Primary Email: bangkok@aurecongroup.com
2127
บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2127
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-246-2147-8
Primary Email: trusty@trustypm.co.th
บริษัท สเตเบิล อินเตอร์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2130
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 089-789-6680
Primary Email: stableinter2014@gmail.com
Website: -
2132
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2132
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-509-9094
Primary Email: suwimon_k@teamcm.co.th
2134
บริษัท ควีนสแลนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2134
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 053-278-177
Primary Email: qe.engineer@gmail.com
2141
บริษัท จี22 วิศวกร และสถาปนิกจำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2141
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-575-2738
Primary Email: veroj@gear22.com
2142
บริษัท อินฟินิท คอนซัลแต้นส์ จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2142
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-186-1300-1, 086-300-7300
Primary Email: office@infiniteconsultant.com
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจค แอดมินิสเตรชั่น จำกัด
สมาชิก วปท. เลขที่ (CEAT No.): 2146
CEAT Member Type: นิติบุคคล
Tel: 02-617-0333
Primary Email: itp@interpac.co.th